tiskova_grafika

Tisková grafika

Tisková grafika

Tiskoviny jsou i v dnešní době přes obrovský rozmach internetu a online médií nepostradatelnou složkou propagace vaší firmy a produktů.

Internetová prezentace i tiskoviny spolu úzce souvisí, jednotný vizuální styl je nutné dodržet. Společně s designem internetové prezentace pro Vás rádi zpracujeme i návrhy nejrůznějších tiskovin – vizitek, letáků, plakátů, hlavičkových papírů, inzerátů, katalogů, prospektů, manuálů, ceníků, výročních zpráv, inzerátů, PF karet, etiket, obalů a dalších.

Výhody kompletního servisu od návrhu po předání výsledné hotové tiskoviny jsou jasné: kvalita, přesná barevnost i časová a finanční úspora. Díky našim dlouholetým zkušenostem můžeme zajistit kvalitně zpracované, přehledné a poutavé tiskoviny, které promění čtenáře v potenciální zákazníky.

nabídka služeb