rezervacni-systemy-pro-cestovni-kancelare

Rezervační systémy pro cestovní kanceláře

Rezervační systémy pro cestovní kanceláře a agentury

Náš rezervační systém je určen všem cestovním kancelářím a agenturám, které chtějí nabízet své zájezdy na webových stránkách. A to na svých webových prezentacích, nebo jiných serverech, poskytujících podobné služby.

Stručná charakteristika:

Systém lze provozovat jak v režimu online rezervací, tak v offline. Rezervace mohou kromě běžných návštěvníku webových stránek provádět také smluvní cestovní kanceláře, které přistupují do systému přes speciální přihlašovací rozhraní. Systém je schopen evidovat obsazenost jednotlivých zájezdů, vytvářet seznamy účastníků zájezdů, vytvářet a tisknout faktury.

Rozdíl mezi online a offline variantou:

V režimu offline návštěvník webových stránek vidí seznam všech zájezdů s jejich cenami. V případě že si vybere některý ze zájezdů, tak vyplní poptávkový formulář s potřebnými údaji a poptávku následně odešle. Cestovní kancelář následně musí sama ověřit zda je ještě volná kapacita, a pokoje. V případě že není, musí CK sama zájemce kontaktovat a vzniklou situaci s ním vyřešit.

Oproti tomu online rezervace hlídá kapacity jednotlivých turnusů, a nabízí k rezervaci pouze ty zájezdy, které jsou ještě volné. V případě, že má zákazník zájem o daný zájezd, vyplní požadované údaje, a systém mu nabídne všechny možné varianty, které jsou ještě k dispozici. Poté co zákazník dokončí online rezervaci, je mu vygenerována faktura a místo je ihned rezervováno (již není nabízeno dalším zákazníkům).

Popis jednotlivých modulů systému:

Destinace

Definuje seznam jednotlivých zemí a jejich destinací, jednotlivé zájezdy se následně k těmto destinacím přiřazují.

Zájezdy

Pomocí tohoto modulu se definují jednotlivé zájezdy. Lze nastavit destinaci, způsob dopravy, odjezdová (nástupní) místa, a detailní popis daného zájezdu s fotografiemi.

Turnusy

Ke každému zájezdu se vytvářejí jednotlivé turnusy. Každému turnusu se dá nastavit jeho datum, cena, cena last minute, cena za díte… apod. Pomocí modulu ubytovací kapacity se následně danému turnusu vytváří ubytovací lůžka.

Ubytovací kapacity

V tomto modulu se nejprve nadefinují jednotlivé hotely, a jejich pokoje s lůžkami. Následně se musí vytvořit seznam, který obsahuje který turnus zájezdu má v kterém hotelu kolik pokojů s danými lůžky. Aby nebylo zadávání jednotlivých turnusů zdlouhavé, je implementován v systému nástroj pro jednoduché kopírování ubytovacích kapacit.

Rezervace (online/offline)

Tento modul slouží pro přehlednou evidenci všech provedených rezervací. Jednotlivé rezervace se dají zařazovat do různých kategorii, lze jim upravovat všechny údaje o cestujících včetně ceny, přerezervovat rezervaci do jiného pokoje, či rezervaci úplně stornovat. Pomocí modulu fakturace lze také vytvářet k jednotlivým rezervacím faktury. Jednotlivé rezervace je možné také tisknout do formuláře cestovní smlouvy.

Fakturace

Jak již bylo zmíněno výše, tento modul vytváří faktury k jednotlivým rezervacím, a to jak online tak i offline provedeným. Údaje o dané CK se dají v administraci přednastavit, údaje o cestujících se automaticky vloží z provedené rezervace. V případě že se jedná o online rezervaci, která je provedena před dopředu nastaveným datem, umí systém také generovat zálohové faktury (k této faktuře lze vygenerovat také doplatkovou fakturu). Faktury se generují do formátu pdf, ze kterého je lze rovnou tisknout.

Doprava

Na základě zadaných údajů u rezervací lze vygenerovat seznam s účastníky zájezdu, kterým zajišťuje cestu CK (nemají vlastní dopravu). V seznamu je uvedeno i nástupní místo.

Pojištění

Na základě zadaných údajů u rezervací lze vygenerovat seznam s účastníky zájezdu, kteří mají zájem o zajištění úrazového pojištění přes cestovní kancelář.

Export zájezdů

Systém je schopen generovat soubory ve formátu XML, který je v současné době formátován pro komunikaci se serverem Invia.cz. Pomocí tohoto souboru lze nabízet celou aktuální nabídku zájezdů i na partnerských webových stránkách. Tento modul lze dále rozšířit i pro jiné servery, nabízející import dat a nabídku kanceláři.

Rezervace přes cestovní agentury

Spřátelené cestovní agentury se mohou přes vygenerovaný login a heslo přihlásit přes speciální webové rozhraní do systému, a tam vytvářet rezervace svoje. V systému se provede záznam, že daný zájezd byl proveden danou cestovní agenturou, a následně lze vypočítat výši provizních plateb pro cestovní agenturu.


nabídka služeb